Бизнесийн ашиг олох моделио гаргах сургалт | Business Model Generation

1,000,000₮

Тоо ширхэг
дэлгэрэнгүй

Зорилго: ”Business Model Canvas” буюу “Бизнес загварын хавтан” сургалт нь бизнес, төсөл, санаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хамгийн хялбар аргаар, үр дүнтэй боловсруулах арга хэрэгсэл болох бизнес загварын хавтанг үр дүнтэй ашиглах тухай сургалт юм. 

Хэнд зориулсан бэ: Бизнесээ шинэчлэх хүсэлтэй үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал, менежерүүд.

Агуулга:

  1. Бизнесийн хүрээнд хамааралтай компани болон хувь хүмүүс /Key Partners/
  2. Гол үйл ажиллагаа /Key activities/
  3. Хэрэглэгчид санал болгож буй үнэ цэнэ /Value proposition/
  4. Харилцагчтай харилцах арга хэлбэр /Customer Relationships/ 
  5. Хэрэглэгчийн сегмент /Customer Segment/
  6. Бизнес хийхэд компанид байгаа нөөцүүд /Key Resources/
  7. Хэрэглэгчид хүрэх суваг / Channels/
  8. Зардлын бүтэц /Cost Structure/
  9. Орлогын урсгал /Revenue Streams/

           

Сургалтанд суух хүний  тоо:  20-иос дээшгүй

Төлбөрийн мэдээлэл

Та төлбөрөө 100% шилжүүлснээр таны бүртгэл баталгаажих болно.

Үйлчилгээний нөхцөл

Таны төлбөр төлөгдсөнөөс 3 цагийн дотор манай байгууллагаас тантай холбогдож сургалтад суух зааварчилгааг өгөх болно.