Чадварлаг менежер бэлтгэх сургалт

1,000,000₮

Тоо ширхэг
дэлгэрэнгүй

Зорилго: “Бизнесийн сайн менежер гэж хэн бэ түүнийг хэрхэн бий болгох” сургалтаар байгууллагын удирдлага, соёлтой хэрхэн холбогдож ажиллах, орчин үеийн баг удирдах арга барил, бүтээлч багийн соёлыг хэрхэн нэвтрүүлэх зэргийг заадаг.

Хэнд зориулсан бэ: Байгууллагын удирдах түвшний албан тушаалтнууд

Агуулга: 

  • Багийг хэрхэн удирдах вэ ?
  • Компанийн соёлыг хэрхэн бий болгох вэ ?
  • АБ инновацийн тухай.
  • RockStars vs SuperStars.

                                                   

                                                             

Сургалтад суух хүний тоо:  20- иос дээшгүй

Төлбөрийн мэдээлэл

Та төлбөрөө 100% шилжүүлснээр таны бүртгэл баталгаажих болно.

Үйлчилгээний нөхцөл

Таны төлбөр төлөгдсөнөөс 3 цагийн дотор манай байгууллагаас тантай холбогдож сургалтад суух зааварчилгааг өгөх болно.