Цагийн менежмент буюу ажил амьдралын тэнцвэр бий болгох сургалт

1,000,000₮

Тоо ширхэг
дэлгэрэнгүй

Зорилго: Цагийн менежментийн үндсэн дүрмүүдийг ойлгуулж, түүнд ашиглагдах хэрэглээний программуудыг ашигласнаар хэрхэн хувь хүний сэтгэл ханамж ба ажил амьдралын тэнцвэрийг нэмэгдүүлэх вэ талаар заах болно.

Хэнд зориулсан бэ: Удирдах ажилтнууд болон багийн үндсэн гишүүдэд зориулсан.

Агуулга: 

Уг сургалтаар цагийн менежмент бий болгох арга болон  веб аппликэйшинүүдийн онцлог эдгээрийг хэрхэн ашиглах тухай заана.

  1. Цагийн хуваарилалт бий болгох арга
  2. Ажлын хуваарилалт ба гүйцэтгэл бий болгох арга
  3. SMART Goal аргачлал ашиглах арга
  4. Нэг өдрийг бүтээмжтэй болгох хуваарилалт

Төлбөрийн мэдээлэл

Та төлбөрөө 100% шилжүүлснээр таны бүртгэл баталгаажих болно.

Үйлчилгээний нөхцөл

Таны төлбөр төлөгдсөнөөс 3 цагийн дотор манай байгууллагаас тантай холбогдож сургалтад суух зааварчилгааг өгөх болно.