Ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх сургалт

1,000,000₮

Тоо ширхэг
дэлгэрэнгүй

ТУХАЙ: Дижиталчлалыг дагаад бизнесийн орчин өмнө байснаас илүү хурдацтай хөгжиж, компанийн бүтэц менежмент бүхэлдээ өөрчлөгдөж байна. Энэ өөрчлөлттэй хөл нийлүүлэн алхахын тулд хувь хүн болон багийн гүйцэтгэл маш өндөр байх шаардлагатай болоод байна. Уг сургалтаар хувь хүн болон багийн гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх аргачлал, ойлголтууд, стратегиудыг заах болно.

Хэнд зориулсан бэ:  Байгууллагын удирдах түвшний ажилчид

Сургалтад суух хүний тоо:  20- иос дээшгүй

Төлбөрийн мэдээлэл

Та төлбөрөө 100% шилжүүлснээр таны бүртгэл баталгаажих болно.

Үйлчилгээний нөхцөл

Таны төлбөр төлөгдсөнөөс 3 цагийн дотор манай байгууллагаас тантай холбогдож сургалтад суух зааварчилгааг өгөх болно.