ДИЖИТАЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДИЗАЙН UX & UI

89,900₮

Тоо ширхэг
дэлгэрэнгүй

Э.Цогт 

Зөвлөгөө өгөх давтамж: 14 хоногт 2 удаа

Нэг удаагийн зөвлөгөө өгөх хугацаа: 60 минут (нийт 120 минут)

Эрдэнэбал овогтой Цогт нь Full-stack дизайнер, Sprint мастер. 

Design Sprint-н аргыг ашиглан  хэрэглээнд нийцсэн, full-stack дизайн гаргах багийг бүрдүүлэн, хамтын ажиллагааг удирдан 10 гаруй жил ажилласан. Sprint facilitation, UX Research, Figma, Sketch, Invision Studio зэрэг орчин үеийн дизайны олон арга, техникийг бүрэн эзэмшсэн. 

2018 он - “Lingors” компанийн үүсгэн байгуулагч, UXUI Designer

2012 он - “Promotion Craft” компанийн үүсгэн байгуулагч, Sprint Master

2011-2012 он - “New Media Group”-т UI Designer, Animator-оор ажиллаж байсан 

2012 он - Multimedia Designer чиглэлээр Хүрээ Их Сургуульд бакалаврын зэрэг хамгаалсан. 

2010-2011 он - “Digital Eyes” компанид UI Designer-аар ажиллаж байсан 

Гүйцэтгэж байсан төслүүд: 

  • LendMN Wallet app,
  • Mobicom Main app,
  • Khanbank Loyalty app,
  • Emart Online shop platform
  • Call Pro CRM,
  • Redpoint Wallet app,
  • Invescore Wallet app,
  • DiscoverChina Travel web гэх мэт.

Төлбөрийн мэдээлэл

Та төлбөрөө 100% шилжүүлснээр таны бүртгэл баталгаажих болно.

Үйлчилгээний нөхцөл

Таны төлбөр төлөгдсөнөөс 3 цагийн дотор манай байгууллагаас тантай холбогдож сургалтад суух зааварчилгааг өгөх болно.